สบส. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล สั่งปิด คลินิกพิมรี่พาย

คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก กรณี น.ส.พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์ หรือพิมรี่พาย หุ้นส่วนอิสคิวท์ คลินิกเวชกรรม สาขา ห้วยขวาง เข้าแจ้งความกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.)

ว่าถูก น.ส.อาลินดา (สงวนนามสกุล) ใช้เอกสารใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแ พทย์หญิงท่านอื่น มาสมัครเป็นแ พทย์ผู้ให้บริการของคลินิก จนเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่ าสุดวันที่ 18 ธ.ค.2564 นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข (สธ.) กล่ าวถึงความคืบหน้าเรื่องดังกล่ าวว่า หลังเกิดเหตุการณ์ตามข่าวขึ้น เมื่อวันที่ 17ธ.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ได้ลงพื้นที่ที่ อิสคิวท์คลินิกเวชกรรม สาขาห้วยขวาง

เพื่อตรวจสอบข้อมูล โดยระหว่างนี้ สบส. ได้สั่งปิดให้บริการเฉพาะสาขาดังกล่ าวชั่วคราว เป็นเวล า 30 วัน ในส่วนของเจ้าของสถานพย าบาลก็จะมีโทษตามก ฎหมายสถานพย าบาลต่อไป ที่ปิดเพียงสาขาเดียวเนื่องจากต้องดูจากเหตุที่เกิด เรายังพบแค่สาขาเดียว

ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดี สบส. กล่ าวว่า เรากำลังออกคำสั่งในการสั่งปิดสถานพย าบาลชั่วคราว 30 วัน อธิบายได้คือตามแนวทางหากพบสถานพย าบาลที่มีแ พทย์ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ หรือ หมอเ ถื่อน เข้ามาทำงาน

ถือว่าไม่ปลอดภัยต่อประชาชนจึงต้องสั่งปิดชั่วคราว เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เกิดการปรับปรุงและระมัดระวังมากขึ้น ขณะนี้ที่ผิดแน่นอน คือ หมอที่แอบอ้างตัว ซึ่งเจ้าพนักงานสอบสวนกำลังออกหมายจับอยู่

เจ้าของคลินิกระบุว่า แ พทย์จริงที่ประจำคลินิกเป็นผู้รับสมัครงานจากหมอเ ถื่อน ความผิดจะตกแก่ใคร นพ.ธเรศ กล่ าวว่า ตามก ฎหมายนั้น คลินิกจะประกอบด้วย

1.ผู้รับอนุญาต คล้ายเป็นเจ้าของกิจการ ที่จะเป็นบุคคลทั่วไปหรือบริษัท

2.ผู้ดำเนินการสถานพย าบาล คือ แ พทย์ในคลินิกที่มีใบประกอบวิชาชีพแ พทย์ตามแต่ละสาขา คล้ายผู้จัดการทางการแ พทย์ มีหน้าที่จัดหาผู้ให้บริการที่ถูกต้อง แต่ปรากฏว่ามีหมอเถื่อนในคลินิก

นพ.ธเรศ กล่ าวต่อว่า ดังนั้น เบื้องต้นจึงมีโทษจากการไม่จัดผู้ให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพย าบาล พ.ศ.2541 ฐานปล่อยปละละเลยให้บุคคลอื่น

ซึ่งมิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพทำการประกอบวิชาชีพในสถานพย าบาล ต้องระวางโทษจำไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บ าท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนกรณีว่าจะมีส่วนรู้เห็นหรือไม่นั้น ต้องรอให้เจ้าพนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไป

ขณะนี้เบื้องต้นความผิดหลักอยู่ที่ผู้ดำเนินการ ส่วนภาพรวมถือว่าสถานพย าบาลไม่ปลอดภัย พบหมอเ ถื่อนเข้ามาทำงาน ตามหลักจึงต้องปิดปรับปรุง 30 วัน ส่วนเจ้าของคลินิก ตาม พ.ร.บ.สถานพย าบาล ยังไม่พบความผิด แต่สิ่งที่เราปิดสถานพย าบาล เป็นการลงโทษเจ้าของตามโทษการปกครองแล้ว

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบยังพบความผิดในด้านอื่น ๆ เช่น คลินิกมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอยโดยไม่ได้รับอนุญาต การโฆษณาที่ผิดก ฎหมาย และการไม่แจ้งรายชื่อของแ พทย์ผู้ให้บริการกับผู้อนุญาต ซึ่งจะมีการรวบรวมพย านหลักฐานเพื่อดำเนินค ดีตามก ฎหมายต่อไป

อย่างไรก็ตาม สบส. สั่งปิด คลินิกพิมรี่พาย แล้วเป็นเวล า 30 วัน เซ่นปมหมอเ ถื่อน แจงความผิดหลักอยู่ที่แ พทย์ผู้ดำเนินการสถานพย าบาล พร้อมล่ าตัวผู้กระทำผิด