หมอยง ห่วงช่วงเทศกาล โอมิครอน แพร่กระจายกว้างขึ้น

ประชาชนติดตามอยู่ตลอด วันที่ 26 ธ.ค. 2564 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิทย าคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแ พทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเรื่อง โอมิครอน มาแล้ว โดยระบุว่า ต้องยอมรับกันว่าขณะนี้

โอมิครอนอยู่ในประเทศไทยแล้ว โดยนำมาจากต่างประเทศ ครั้งนี้นำเข้าเร็วกว่าทุกครั้ง เพราะบินมาไม่ได้เดินมาแบบครั้งก่อน

เราพบผู้ที่ติดในประเทศ ทั้งที่รู้ต้นตอว่าติดจากผู้เดินทางเข้ามาแล้วให้ผลลบในขณะตรวจ Test to Go เพราะอยู่ระหว่างฟักตัว

แล้วค่อยอยู่ในระยะติดต่อในภายหลัง ทำให้มีการแพร่กระจายผู้สู่คนไทย และขณะนี้ในบางกลุ่มที่มีการติดต่อกัน ก็ไม่ทราบที่มาชัดเจนว่าติดต่อ ณ ขณะใด

เพราะมีงานเลี้ยงหล ายงานเหลือเกิน รวมทั้งงานกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้เกิดมีการติดต่อได้ง่าย จึงเป็นการย ากที่จะหาต้นตอว่ามาจากที่ไหน

สำหรับสายพันธุ์ที่พบเป็นสายพันธุ์โอมิครอน ทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่เหนือการคาดหมาย เพราะการติดต่อของสายพันธุ์โอมิครอน

แพร่กระจายได้ง่าย และยังสามารถแพร่ได้ในผู้ที่ได้รับวั คซีน 2 มาแล้ว จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการแพร่กระจายกว้างขึ้น

ทุกคนคงต้องเคร่งครัดในระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ได้วางไว้ และสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เทศกาลเฉลิมฉลอง

รวมทั้งมีการเคลื่อนย้ายของประชากรจำนวนมาก จะช่วยให้มีการแพร่กระจายได้เร็วขึ้นอีก