หมอแนะ หน้ากากอนามัย ไม่เหมาะป้องกัน โอไมครอน

ประชาชนติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด ลีนา เหวิน แ พทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและศาสตราจารย์รับเชิญของวิทย าลัยสาธารณสุขสถาบันมิลเคนแห่งมหาวิทย าลัยจอร์จวอชิงตัน เผยกับ สำนักข่าว CNN ว่า หน้ากากอนามัยแบบผ้าไม่มีประโยชน์ในสถานการณ์ที่ทุกคนต้องรับมือกับการแพร่ระบ าดของ โอไมครอน หรือ โอมิครอน (Omicron) และแนะนำให้ใช้หน้ากากอนามัยทางการแพ ทย์แบบ 3 ชั้นแทน

หน้ากากผ้า ก็ไม่ต่างจากเครื่องประดับบนใบหน้า การระบ าดของโอมิครอนไม่มีที่สำหรับหน้ากากผ้า ดังนั้นต้องสวมหน้ากากอนามัยคุณภาพสูง อย่างน้อยก็หน้ากากอนามัยทางการแ พทย์แบบ 3 ชั้น ทั้งนี้สามารถสวมหน้ากากผ้าทับหน้ากากอนามัยได้ แต่ไม่ควรสวมหน้ากากผ้าอย่างเดียว

ส่วน เอริน โบรเมจ รองศาสตราจารย์ด้านชีววิทย าจากมหาวิทย าลัยแมสซาชูเสตส์ดาร์ตมัธ เผยว่า เรายังไม่รู้ว่าทำไม โอไมครอน” ถึงประสบความสำเร็จในการแพร่เ ชื้ออย่างรวดเร็ว แต่มันย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของหน้ากากอนามัย

ในกรณี ที่ โอไมครอน มีความเข้มข้นของไ วรัสน้อยกว่าที่จะทำให้ติดเ ชื้อ หรือคนที่ติดเ ชื้อปล่อยไ วรัสออกมามาก หน้าที่ของหน้ากากอนามัย คือ ลดจำนวนเชื้ อไ วรัสที่หายใจเข้าไปได้ ก็มีเวล ามากกว่า เช่น หากต้องใช้ไ วรัส 1,000 อนุภาคจึงจะติดเ ชื้อ หน้ากากอนามัยที่ได้มาตรการจะช่วยลดอนุภาคการแพร่เ ชื้อลง 50 เปอร์เซนต์ โดยไ วรัสที่แพร่ออกมาในอากาศนั้นต้องใช้เวล าเพิ่มขึ้น 2 เท่าอนุภาคจึงจะเข้าไปในร่างกายได้ 1,000 อนุภาค อย่างไรก็ตามหากสวมหน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพ 90 เปอร์เซนต์ ก็ต้องใช้เวล านานขึ้นอย่างน้อย 10 เท่า เราจึงจะมีโอกาสติดเ ชื้อเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับคนที่ติดเ ชื้อ

ทางด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ (CDC) ที่ระบุว่า ในการศึกษาหน้ากากอนามัยหล ากหล ายแบบ หน้ากากผ้าที่มีหล ายชั้นและการทอที่หนาแน่นกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าหน้ากากผ้าชั้นเดียวที่การทอไม่หนาแน่น แต่ก็ยังมีประสิทธิภาพน้อยกว่าหน้ากากอนามัยทางการแ พทย์