อนุทิน เผย นายกฯ จ่ายเบี้ยอีก 6 เดือน ให้ พี่น้อง อสม.ที่ทำงานหนัก

ประชาชนให้ความสนใจต่อข่าวนี้ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่ าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่ามีข่าว ดีสำหรับนักรบชุดเทาที่ทำงานหนักตลอดช่วงCV19 ที่ผ่านมา ซึ่งรัฐบาลพย าย ามหาทางตอบแทนความทุ่มเทเ สียสละ

โดยก่อนหน้านี้ได้ให้ค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 500 บ าทแล้ว รวมเป็นระยะเวล า 12 เดือน ล่ าสุด ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้อนุมัติค่าเ สี่ ยงภัยให้ อสม.อีก 6 เดือน เดือนละ 500 บ าท เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนักรบชุดเทา

สรุปนับตั้งแต่มี CV19 แพร่กระจายพี่น้อง อสม.จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษรวมแล้ว 18 เดือน

กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาล และท่านนายกฯ ได้หารือร่วมกันตลอดในการสร้างขวัญ กำลังใจคนทำงาน พวกเราทุกคนทราบถึงความ เ สี่ ย ง ในการปฏิบัติหน้าที่

ตนเป็นคนหนึ่ง ที่ผลักดันการช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ และทุกครั้งที่เสนอไปท่านนายกฯ จะรับไปพิจารณาทันทีเพราะท่านเห็นคุณค่า

ความสำคัญของบุคล ากรสาธารณสุข และท่านยังเคยกล่ าวอีกว่าจะต้องให้การดูแลแบบนี้ไปจนถึงวันที่ไม่มีการแพร่กระจาย CV19 แล้ว ส่วนตัวก็ต้องขอขอบคุณท่านด้วยที่ไม่ทอดทิ้งคนทำงาน นายอนุทินกล่ าว