เตือนด่วน ศกพ. ประกาศ ฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้น เริ่มเกินมาตรฐาน ปชช.เตรียมรับมือ

เป็นอีกข่าวที่มีคนติดตามกันมาก วันที่ 5 ธันวาคม 64 เฟซบุ๊กเพจ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ โพสต์ข้อความแจ้งเตือนประชาชนเรื่องฝุ่นละออง Pm 2.5 ความว่า ศกพ.ประกาศแจ้งเตือน PM2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้นวันที่ 6-9 ธ.ค. 64ภาพดังกล่ าว ภาพดังกล่ าว

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) รายงานคุณภาพอากาศวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ปริมาณ PM2.5 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตรวจพบอยู่ในช่วง 25-48 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(มกค./ลบ.ม.) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ (มาตรฐานไม่เกิน 50 มกค./ลบ.ม.) แต่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากวันก่อนหน้าภาพดังกล่ าว

ศกพ. คาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะมีแนวโน้มสูงขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2564 ดังนั้น เพื่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศกพ. ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่ง ใช้รถเท่าที่จำเป็น เฝ้าระวังรักษาสุขภาพอนามัย และตรวจสอบคุณภาพอากาศจาก Air4Thai ก่อนออกจากบ้านภาพดังกล่ าว

หากท่านอยู่บริเวณพื้นที่มีปริมาณ PM2.5 สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน หรือ พื้นที่สีส้ม ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง และหากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

ภาพดังกล่ าว

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทั้งแบบค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง และแบบค่าเฉลี่ยราย 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com หรือทางแอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK ท่านยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพอากาศผ่านทาง Facebook Fanpage ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.)