เปิดรายละเอียด ลดอัตราเงินสมทบ เหลือร้อยละ 60

มีคนพูดถึงเรื่องนี้เป็นจำนวนมาก เมื่อวานนี้ 21 ธันวาคม 2564 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ครม.เห็นชอบของขวัญปีใหม่ 2565

จากกระทรวงแรงงาน เพื่อมอบให้กับผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบหล ายชิ้น โดยมีมติ

ลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 เป็นระยะเวล า 6 เดือน

ส่วนสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับทั้ง 3 ทางเลือก ยังคงเดิม

ทั้งนี้ จากการลดอัตราเงินสมทบดังกล่ าวมีผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับประโยชน์กว่า 10.57 ล้านคน

เกิดหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 1,408 ล้านบ าท

ทางเลือกที่ 1 : เดิมจ่าย 70 บ าท / เดือน (ลดเหลือ 42 บ าท/เดือน)

ทางเลือกที่ 2 : เดิมจ่าย 100 บ าท / เดือน (จ่ายอัตราใหม่เป็น 60 บ าท/เดือน)

ทางเลือกที่ 3 : เดิมจ่าย 300 บ าท / เดือน (จ่ายอัตราใหม่เป็น 180 บ าท/เดือน)