เปิด 10 อันดับจังหวัด ยอดผู้ติด CV-19 สูงสุด วันนี้

ประชาชนติดตามสถานการณ์ อัปเดตต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์cvวันนี้ 14 ธ.ค. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติด cv สูงสุด

จากศูนย์บริหารสถานการณ์ cv (ศบค.) ตรวจสอบ อัปเดต 10 จังหวัด อันดับพบผู้ติดcvสูงสุด

จํานวนผู้ติด cv ในประเทศรายใหม่ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1 กรุงเทพมหานคร

2 นครศรีธรรมราช

3 ชลบุรี

4 สงขล า

5 สุราษฎร์ธานี

6 สมุทรปราการ

7 เชียงใหม่

8 ตรัง

9 นครราชสีมา

10 กระบี่ และ นครสวรรค์