ตอนกิ่งมะละกอ ต้นเตี้ยได้ผลผลิตเยอะ

การตอนกิ่งมะละกอ ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์อีกหนึ่งอย่างที่นิยมกัน เพราะการตอนกิ่งเป็รการขยายพันธุ์โดยไม่ต้องใช้เมล็ด การที่ขยายพันธุ์โดนใช้เมล็ดทำให้กลายพันธุ์ได้ถึง 80% ซึ่งทำให้ได้ผลผลิตออกมาไม่เหมือนกับต้นแม่ โดยผิดกับการขยายพันธ์แบบตอนกิ่ง ซึ่งการขยายพันธุ์แบบตอนกิ่งต้นพันธุ์ที่ได้จะออกมาเหมือนกับต้นแม่ทุกประการ และข้อดีของการตอนกิ่งของต้นมะละกอจะทำให้ต้นออกมาเตี้ย เมื่อเวลาเจอลมก็ไม่ค่อยล้มเท่าไร และจะทำให้ได้ผลผลิตเร็ว   วัสดุ-อุปกรณ์ ในการตอนกิ่งมะละกอ 1. มีดขนาดเล็ก(คม) 2. เชือกหรือยางที่สามารถมัดได้ 3. ถุงพลาสติกขนาด

Read more