กรมเจ้าท่า รับสมัครพนักงานราชการหลายตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญการนำร่อง นักวิชาการขนส่ง ฯลฯ วุฒิ ปวชขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 37,680

การดูแลและพัฒนาการขนส่งทางน้ำ เป็นส่วนสำคัญในระบบขนส่งที่ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง กรมเจ้าท่า จึงมีส่วนสำคัญในการดูแลพื้นน้ำและการเดินทางทางน้ำ เพื่อส่งเสริม พัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีให้มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล การขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและปลอดภัย โดยได้มีการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ล่าสุดทางกรมเจ้าท่า ได้มีการเปิดรับสมัครเพื่อเข้าเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา หลายตำแหน่ง

Read more

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานหลายอัตรา เจ้าหน้าที่ประจำสถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ วุฒิ ปวส. ขึ้นไป รายได้ดี สวัสดิการเพียบ

อีกหนึ่งความสำคัญในการใช้รถใช้ถนนก็คือเส้นทางในการคมนาคม กรมทางหลวง จึงเป็นส่วนสำคัญในการช่วยดูแล และมีหน้าที่ในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาจราจรโดยการสร้างทางเชื่อม ทางลัด ทางเลี่ยง รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงด้านการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นอีกด้วย เพราะในปัจจุบันมีการใช้เส้นทางการจราจรบนถนนมากกว่า 135,000 ล้านคันต่อปี เพราะนอกจากจะช่วยในเรื่องการความสะดวกแล้ว ยังช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางอีกด้วย ทำให้เกิดการการจราจรติดขัดในบางช่วงเวลา ของทุกๆวัน กรมทางหลวง จึงมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ล่าสุด กรมทางหลวงชนบท ได้มีการประกาศรับสมัครพนักงานจำนวน

Read more

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล วุฒิป.ตรี – ป.โท รายได้ดี สวัสดิการเพียบ

พนักงานราชการที่เกษียณอายุราชการเมื่อครบกำหนดตามวาระแล้ว ก็จะได้รับเงินบำนาญหลังเกษียณ เพื่อเป็นเงินตอบแทนการรับราชการเมื่อออกจากราชการ และยังช่วยส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และยังมีสวัสดิการและสิทธิ์ประโยชน์อื่นๆให้กับสมาชิกอีกด้วย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จึงมีส่วนสำคัญในการช่วยจัดสรรงบประมาณรองรับค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญอย่างเหมาะสม และยังช่วยให้สมาชิกข้าราชการมีเงินออมพอเพียงสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ ทำให้กองทุนบำเหน็จทำบนาญ ได้รับการยอมรับและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ ล่าสุด กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา เป็นจำนวนมาก คุณสมบัติพื้นฐานเป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรี และ ปริญญาโท หลายสาขา

Read more

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับพนักงานราชการ 23 อัตรา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เงินเดือน 21,000

อาชีพหมอ แพทย์ และพยาบาล มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะในปัจจุบันผู้ป่วยมีมากกว่าจำนวนของบุคลากรทางการแพทย์ และยิ่งในช่วงสถานการณ์ CV-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้ความจำเป็นของหมอ และ พยาบาลต่างเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จึงมีหน้าที่คอยตรวจวิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยทางด้านสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณะสุขและเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางห้องปฏิบัติการโดยตรง ล่าสุดทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการเปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการหลายตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 23

Read more

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันหลายอัตรา วิศวกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงิน ฯลฯ ปวส.-ป.ตรี สวัสดิการเพียบ

สำหรับ กรมพลังงานทดแทน ที่ทำหน้าที่คอยกำกับการอนุรักษ์พลังงาน จัดหาแหล่งพลังาน เพื่อพัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสาน และเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยให้มีความเพียงพอตามความต้องการของทุกภาคส่วน และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภูมิภาคเอเชีย ด้วยการสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของประเทศเพื่อให้เกิดการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ล่าสุดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับเป็นราชการ หลายตำแหน่ง หลายสาขา โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนให้ตั้งแต่ 11,500 – 16,500 คุณสมบัติเบื้องต้นได้มีการเปิดรับวุฒิ ปวส.

Read more

ชาวบ้านฮือฮา เจอไข่ประหลาด กลางหนองน้ำเกาะคำชะโนด

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก หลังชาวบ้านพบไข่ประหลาด ลอยอยู่กลางหนองน้ำเกาะคำชะโนด ซึ่งไข่ประหลาดใหญ่กว่าฝ่ามือที่บริเวณจุดปล่อยปลาคำชะโนด บ้านโนนเมือง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี รอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ขณะที่ชาวเน็ตต่างพากันฮือฮาเพราะคิดว่าเป็นไข่พญานาค หรืออาจจะไข่จระเข้ออกมาวางไข่รอบๆ หนองน้ำคำชะโนด หลังจากไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากวนที่คำชะโนด โดยไข่ประหลาดดังกล่าวได้เก็บไว้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนเมือง ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ไข่ดังกล่าว นายวิเชียร แสนสุข ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนเมือง

Read more

ก้อย เผยข่าวดี โชว์ท้องนูนสวย ว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงยิ้มไม่หุบ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับก้อย รัชวิน วงศ์วิริยะ เมื่อเรากล่าวถึงชื่อนี้แน่นอนว่า หลายๆ คนจะต้องคิดถึงไอดอลทางด้านออกกำลังกาย หรือแฟชั่นนิสตากันอย่างแน่นอน แต่ในความเป็นจริงแล้ว ที่หลายๆ คนอาจจะยังไม่รู้ ก็คือเธอเป็นคนที่มีเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เธอได้เรียนมานำมาใช้ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงนำความรู้ความสามารถที่เธอได้มานั้นไปสอนต่อให้กับคนอื่นอีกด้วย ก้อย รัชวิน ได้รู้จักกับ ตูน บอดี้สแลม เมื่อสมัยที่เธอยังเป็นดีเจอยู่ที่คลื่น 104.5

Read more

คนละครึ่ง เฟส3 กลุ่มเดียวเท่านั้น ไม่ต้องลงทะเบียน เงินเข้าเองอัตโนมัติ 3,000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จากกรณีวานนี้ (5 พ.ค. 64) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติมาตรการเยียวย าผลกระทบจาก Cv-19 ระลอกเดือนเมษายน ซึ่งรวมถึงโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 ด้วยนั้น ล่าสุดวันนี้ (6 พ.ค.64) นางสาวกุลยา

Read more

เปิดที่มาเข็มกลัดล้อมเพชร พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ที่ เจ้าคุณพระฯ ประดับ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อกลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เผยที่มาเข็มกลัดที่ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ประดับ ความว่า เครื่องถนิมพิมพาภรณ์อันล้ำค่าแพรวพราวประดับกายเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลากัลยาณี ตอนที่ 1 เมื่อครั้งคราวที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

Read more

สาเหตุ สรยุทธ ส่อแววโดนถอด หลังกลับมาอ่านข่าวอีกครั้ง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก ต้องบอกเลยว่าหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยสำหรับการกลับมาของผู้ประกาศชื่อดัง สรยุทธ สุทัศนะจินดา หลังเจ้าตัวได้รับอิสรภาพกลับคืนมาอีกครั้ง โดนศๅ ลฎีกาพิพากษา เป็นเวลา 6 ปี 24 เดือน แต่เนื่องจากได้รับการอภัย โ ท ษ มาแล้วถึง2ครั้ง และได้รับการพิจารณาพักโท ษโดยเหตุพิเศษ ทำให้ได้รับการปล่อยตัว

Read more